Logowanie Rejestracja Dodaj swoją ofertę

SZUKAJ FIRMY:DODAJ OFERTĘ + ZA DARMO

Restauracja Helena

ocena - 

Kożuchów

k. Zielona Góra

u.Zielonogórska 24
67-120 Kożuchów
woj. lubuskie


Telefon:
68 355...
Dzwoniąc powołaj się na nasz portal WnetWesele.pl

Coś jest nie tak? Zgłoś problem administracji klikając tutaj


Szczegóły oferty:

Maksymalna liczba miejsc: 100

Nasza firma ma dużą renomę na tere­nie miasta i w oko­licy. Posia­damy rów­nież bogate doświad­cze­nie zawo­dowe. Wie­lo­krot­nie byli­śmy wyróż­niani za sprawne i wykwintne ser­wo­wa­nie dań. Posia­damy wiele nagród i podzię­ko­wań za naszą pracę. Ceny orga­ni­zo­wa­nych przez nas imprez oko­licz­no­ścio­wych są kon­ku­ren­cyjne na rynku. Dużym atu­tem jest to, że posia­damy restau­ra­cję, hotel, par­king i obiekty spor­towe na jed­nym zamknię­tym terenie.

Pro­du­ku­jemy rów­nież gar­ma­żerkę na teren Kożu­chowa, Nowej Soli i Zie­lo­nej Góry. Szcze­gól­nym wzię­ciem cie­szą się nasze pie­rogi ruskie i z mię­sem a nasza pro­duk­cja uszek (wszystko praca ręczna) zaku­py­wana jest w cało­ści mocy produkcyjnej.

Wybie­ra­jąc naszą ofertę, możesz mieć pew­ność, że bez względu na jej cha­rak­ter dopeł­nimy wszyst­kich sta­rań, aby była ona zgodna z Two­imi ocze­ki­wa­niami.
Decy­du­jąc się na współ­pracę, możesz liczyć na naszą rze­tel­ność i bogate doświadczenie.

W naszej ofer­cie znajdziesz:

* orga­ni­za­cję wesel i przy­jęć bankietowych
* orga­ni­za­cję imprez oko­licz­no­ścio­wych (bale syl­we­strowe, zabawy kar­na­wa­łowe, stud­niówki, komu­nie, chrzciny itp.)
* imprezy inte­gra­cyjne (kulig, ogni­sko, wyjazd na basen, ple­ner w sio­dle, łowie­nie ryb, wyjazdy do spa, orga­ni­za­cja zawo­dów i turniejów)
* cate­ring na tere­nie mia­sta i gminy
* posiłki rege­ne­ra­cyjne z dowo­zem do firm
* dania abo­na­men­towe
* pro­duk­cja garmażerki
* dan­cingi w każdy pią­tek od godziny 19:00 do 1:00

Restauracja Helena zdjęcie 1

Opinie:


Dodaj opinię:

Aby dodać opinię musisz być zalogowany na swoje konto.
Jesteś naszym użytkownikiem? Zaloguj się. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Inne oferty,
które mogą
Ci się spodobać:

Pałac Warmątowice
Sale weselne / restauracje

Pałac Warmątowice

polubienia0 polubień | 0 komentarzy | Ocena -
Pałac Rozalin
Sale weselne / restauracje

Pałac Rozalin

polubienia0 polubień | 0 komentarzy | Ocena -
Dworek Aleksandrówka
Sale weselne / restauracje

Dworek Aleksandrówka

polubienia0 polubień | 0 komentarzy | Ocena -
COPYRIGHT @ 2013-2017 WNETWESELE.PL
Google+